Vienā Valodā. PDTV.WEBRip

DownloadVienā Valodā. PDTV.WEBRip
Info Hash2e88d0d44eef9ba68be9ed18712bc15b3a943580
AdvertisementPievieno šeit reklāmu tikai par 0.51 EUR
FreeThis torrent is for free, that mean: counts only uploaded GB.
Informācija par filmu
Nosaukums: Vienā Valodā.
Gads: 1993./2018.
Žanrs: dokumentālistika
Valsts: Latvija
Izlaists: VVA, EAT, LTV, LB

Sižets:
Latviešu valoda pieder pie indoeiropiešu valodu saimes. Kopā ar lietuviešu valodu tā veido baltu valodu grupu, kas ir atšķirīga gan no slāvu, gan arī no ģermāņu valodām. Baltu valodu grupai vēl pieder mirusī prūšu valoda, kas beigusi pastāvēt 17.gs. beigās. Domājams, ka jau 2.gadu tūkstotī p.m.ē. balti ir atdalījušies no indoeiropiešu kopības. Baltu sakari ar somugru ciltīm ir ietekmējuši gan baltu, gan Baltijas somugru valodu veidošanos. Latviešu valodu šī ietekme skārusi daudz vairāk nekā leišu valodu. Kuršu valodai ir bijis vairāk atšķirīgu pazīmju no pārējām latviešu cilšu valodām, un tā ilgāk sagalabājās kā patstāvīga valoda, kā arī tautības valoda, tomēr arī kuršu valoda vēlāk ieplūda gan latviešu valodā, gan lietuviešu valodā. Latviešu valodas veidošanās process, ciltīm konsolidējoties, sākās 10.-12.gadsimtā. Atsevišķo cilšu valodu iezīmes joprojām ir saglabājušas trijos latviešu valodas dialektos (vidus, tāmnieku jeb lībiskajā un augšzemnieku dialektā), kas savukārt aptver vairāk nekā 500 dažādu izlokšņu.

Valsts valodas likums
3.pants: (1) Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.
(2) Latvijas Republikā ikvienam ir tiesības vērsties ar iesniegumiem un sazināties valsts valodā iestādēs, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).
(3) Valsts nodrošina latviešu zīmju valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.
(4) Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.
4.pants. Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.
5.pants. Ikviena cita Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot lībiešu valodu, šā likuma izpratnē ir uzskatāma par svešvalodu.

Fails:
Formāts: mkv
Izlaidumu skaits: 8 epizodes
Kvalitāte: WEB/PDTVRip
Valoda: latviešu
Video: 1800kbps, 720x576/1920x1080, 25.000 fps, x264
Audio: 128/192kbit/s, aac/mp2, 48KHz, stereo
Kopējais ilgums: 02:37:38
Kopējais izmērs: 1,90GB
Images
TypeDocumentary
SeederSeeder last seen 1:16 ago
Size1.90 GB (2,044,038,317 bytes)
Added2019-09-18 22:24:42
views1073
Hits167
Snatched2 times
Uploadedanonymous
Files 10 files
Rating
No votes yet        (Log in to rate it)
Peers 1 seeder(s), 0 leecher(s) = 1 peer(s) total